A fellebbezés felterjesztése végzéssel történik, vagy végzésbe foglalás nélkül kell felterjeszteni az első fokon eljáró hatóság ügyről kialakított véleményével, állásfoglalásával együtt?

Az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján a fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést azonnal, de legkésőbb a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz [Ákr. 50. § (6) bekezdés], kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja, valamint ha a fellebbezést a felterjesztést megelőzően visszavonták. A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság az ügy összes iratával együtt terjeszti fel és a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat, illetve az együttműködés elvéből fakadóan szükséges nyilatkoznia, konkrét jogszabályi előírás hiányában is.

A hatósági tevékenység során a döntés jogi jelentőségű, joghatás kiváltására irányuló cselekmény. A döntés, azaz a határozat vagy végzés a konkrét közigazgatási jogviszony jellegét, az eljárás lefolyását alakítja. Fentiek tükrében a felterjesztés nem tekinthető ilyen jogi eszköznek. A felterjesztés jogszabályban előírt, operatív, technikai jellegű, az ügyintézés részét képező kötelező cselekmény, mely külön döntéshozatalt, azaz végzés meghozatalát nem igényli.