Az Ákr. és Kp. alkalmazásával kapcsolatos gyakori kérdésekre vonatkozó állásfoglalásokat ebben a menüben érheti el.

A jogértelmezés a jogalkalmazó mindenkori feladata és felelőssége. Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatára és a Kúria joggyakorlatára is figyelemmel a honlapon közzétett állásfoglalások nem tekinthetőek jogi iránymutatásnak, így azok jogi kötőerővel nem bírnak. Mindezek alapján az állásfoglalásokban foglaltak nem használhatóak fel peres vagy közigazgatási hatósági eljárás során sem állásfoglalásként, sem jogértelmezésként, sem pedig szakvéleményként.