A másodfokú szakhatóság döntésének szakhatósági hozzájárulásról, egyedi szakhatósági előírásról, vagy az elsőfokú szakhatóság állásfoglalásának helybenhagyásáról, megváltoztatásáról, megsemmisítéséről kell-e rendelkeznie? A másodfokú szakhatósági eljárásban hozható-e első fokú szakhatósági állásfoglalást megsemmisítő döntés?

Az Ákr. 55. § (2) bekezdése a következőt tartalmazza:

Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseket csak az előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén kell alkalmazni.”

Fellebbezési eljárás keretében a fellebbezés elbírálására jogosult másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, kivéve ha az ügyfél érdeksérelemre hivatkozik, mert abban az esetben a fellebbezési eljárás csak ennek vizsgálatára terjed ki. Az Ákr. 119. § (5) bekezdése értelmében „A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti.”.

A másodfokú döntést hozó hatóság beszerzi a másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalását. Ha törvény vagy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a másodfokú eljárásban szakhatóságot nem jelöl ki, a hatóság maga dönt a fellebbezésnek a szakhatósági állásfoglalás ellen irányuló részében is. Másodfokú szakhatóság megkeresése esetén, az eljárás jogorvoslati jellegéből is következően a felettes szakhatóság feladata az első fokon eljárt szakhatóság állásfoglalásának teljeskörű vizsgálata, mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból [mindez következik az Ákr. 55. § (2) bekezdésének és a 119. § (4) bekezdésének együttes értelmezéséből].

Ennek megfelelően a fellebbezési eljárásban a másodfokú szakhatóság a fellebbezési eljárásban a hatóságra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően megvizsgálja az elsőfokú szakhatóság állásfoglalást, és annak helybenhagyásáról, megváltoztatásáról vagy megsemmisítéséről dönt. A reformatórius jogkör magában foglalja azt is, hogy a másodfokú szakhatóság az anyagi jogi szabályok megtartásának vizsgálatát követően új egyedi szakhatósági előírásról rendelkezzen döntésében, vagy akár valamelyik, az első fokú szakhatósági állásfoglalásban szereplő egyedi szakhatósági előírásról ne rendelkezzen. Mindezek mellett, a fentiek értelmében a másodfokú szakhatósági eljárásban hozható az elsőfokú szakhatósági állásfoglalást megsemmisítő döntés is, amennyiben ennek anyagi jogi és eljárásjogi feltételei fennállnak, az érdeksérelemre hivatkozás esetén fennálló kötöttség itt is korlátja a másodfokú hatóság döntésének.