Alkalmazható-e a kijavítás egy olyan határozat viszonylatában, amely már véglegessé vált és végrehajtható? Kizárólag számelírás (forgalmi rendszámban) történt, amely nem hat ki az ügy érdemére, sem a költség mértékére és annak viselésére.

 

Az Ákr. garanciális és permegelőző szerepére tekintettel rögzíti, hogy a döntés kijavítása és kiegészítése mind kérelemre, mind hivatalból történhet. Indokolt ugyanis biztosítani, hogy ha a kijavítás vagy a kiegészítés feltételei fennállnak, a hatóságot akkor is döntési kötelezettség terhelje, ha erre az ügyfél hívja fel a figyelmét.

 

Az Ákr. értelmében, a kijavítással érintett döntésrésszel szemben ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyennek az alapul fekvő döntés ellen volt. Így megelőzhető, hogy bizonyos - kirívóan súlyos esetekben - a hatóságok érdemi hibák kijavítására használják azt a jogintézményt, amely ellen a korábban hatályos szabályozás szerint nem volt helye jogorvoslatnak.

Az Ákr. 90. § (1) bekezdése szabályozza a döntés kijavításának lehetőségét. A kijavítás kisebb hiba orvoslására szolgál, amikor a döntésben olyan elírás, számítási hiba kijavítása szükséges, amely nem hat ki az ügy érdemére.  A kijavítás alkalmazására a törvény más egyéb feltételt nem határoz meg. A döntés kijavítása – amennyiben annak feltételei fennállnak – az ügyfél ”jelzésére”, illetve más módon történő tudomásszerzés alapján hivatalból kötelező.

A kijavítás tekintetében fontos figyelembe venni, hogy az az ügyfél személyének megállapítását, adott ügyben az érintett gépjármű azonosítását ne befolyásolja, mert például a döntésben más helyen helyesen szerepel már, vagy a döntésben szereplő egyéb adatokból az egyértelműen azonosítható. Ezen hibák javíthatók, feltéve, hogy a javítást követően nem változik az ügyfél személye, vagy az eljárás tárgya.

A kijavítástól meg kell különböztetni az Ákr. 91. §-ában szabályozott, a döntés kiegészítésére irányuló eljárást, amelyre akkor kerülhet sor, ha a döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés. Nincs helye a döntés kiegészítésének, ha a döntés véglegessé válásától számított egy év már eltelt. [Ákr. 91. § (2) bekezdése]. Ezen megkötés azonban a kijavítás esetén nem alkalmazandó.

A kérdéses ügy tekintetében tehát függetlenül attól, hogy a döntés véglegessé vált, a hatóság kijavíthatja döntését, feltéve, hogy az ténylegesen forgalmi rendszámban történt olyan számelírásra vonatkozik, amely nem hat ki az ügy érdemére.