Kell-e érdemben vizsgálnia, illetve érdemben indokolnia a másodfokú hatóságnak a fellebbezést elutasító határozatát, ha azt állapítja meg, hogy az ügyfél a fellebbezésben új tényre nem hivatkozott ahhoz képest, mint amire az elsőfokú eljárásban a hatóság elé tárt? A másodfokú eljárásban kell-e vizsgálni az elsőfokú eljárás jogszerűségét?

A másodfokú hatósági eljárás a teljes felülvizsgálat elvén alapuló inkvizitórius eljárás, így az Ákr. 3. §-a és a 119. § (6) bekezdése alapján a másodfokú hatóság kötelessége a döntés meghozatalához szükséges tényállás teljes körű tisztázása, vagyis a másodfokú hatóság – szükség esetén – hivatalból köteles beszerezni és értékelni az ügy megnyugtató eldöntéséhez szükséges releváns tényeket és bizonyítékokat, így a másodfokú hatóság olyan, az ügy végleges eldöntéséhez nélkülözhetetlen tényelemekkel is kiegészítheti a tényállást, amelyek az elsőfokú eljárás során nem kerültek értékelésre és felhasználásra. Ez következik abból is, hogy az Ákr. 119. § (4) bekezdése alapján a jogorvoslati szerv a fellebbezés elbírálása során nincsen kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, és a fellebbezés elbírálása során nemcsak a megtámadott döntést, hanem az azt megelőző eljárást is, azaz az elsőfokú eljárást is megvizsgálja. Mivel a jogorvoslati szerv számára nem áll fenn a fellebbezéshez való kötöttség, ezért az elsőfokú hatóság eljárását jogszerűségi szempontból is vizsgálja, így a döntését olyan tényre, vagy jogi tényre is alapíthatja, amely a fellebbezésben eredetileg nem került kifogásolásra. A tények és bizonyítékok értékelése érdemi kérdés, ezért a másodfokú hatóságnak a tényállásról és az azon alapuló döntésről határozati formában kell számot adnia [lásd: Ákr. 80. § (1) bekezdése].

Az Ákr. 119. § (4) bekezdése alapján a jogorvoslati szerv számára nem lehetőség, hanem kötelezettség az elsőfokú eljárás vizsgálata, ugyanis a törvény kijelentő módban rendelkezik a megtámadott döntést megelőző eljárás megvizsgálásáról, azaz a másodfokú hatóság számára nem ad választási lehetőséget arra nézve, hogy a fellebbezés elbírálása során az elsőfokú eljárást megvizsgálja vagy sem.

A másodfokú hatóság döntése ki kell térjen a döntés meghozatalának ténybeli és jogi indokaira, ugyanis az ügyfél számára világossá kell tenni, hogy a fellebbezés elbírálása során a másodfokú hatóság a döntés meghozatalakor hogyan értékelte a fellebbezés indokait, azaz a döntés indokolásában nem elegendő a döntés alapjául szolgáló jogszabályi hely megjelölése, hanem a jogszabály alkalmazását megalapozó tényállási elemek feltüntetése is szükséges.