A döntés rendelkező részében akkor is rendelkezni kell-e az eljárási költségekről, ha az adott eljárás során ilyen költség nem merült fel?

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján az eljárás során felmerült eljárási költségekről való rendelkezés a döntés szükségszerű tartalmi elemének minősül.

Az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljárás követelménye és az Ákr. 2. §-ában meghatározott jogszerűség elve alapján az eljárás során esetlegesen felmerült vagy fel nem merült eljárási költségekről való érthető tájékoztatás a hatóság feladatának minősül. Ebből kifolyólag, amennyiben az eljárás során nem merült fel eljárási költség, úgy a döntés rendelkező részében erre a körülményre utalni szükséges. Abban az esetben, ha az ügyfél oldalán jogszabályi rendelkezés folytán (pl. tárgyi vagy alanyi költségmentesség) költségviselés nem merülhet fel, úgy a megfelelő jogszabályi rendelkezés hivatkozása és a történeti tényállásra való alkalmazása mellett a döntés rendelkező részében és az indokolásban e körülményre szintén utalni szükséges.