Állásfoglalások

Jogorvoslat a döntés kiegészítésével szemben

Tovább a teljes cikkre

Az Ákr. kijavításra vonatkozó szabályainak értelmezése számelírás esetén

Tovább a teljes cikkre

Végzés közlése építésügyi hatósági ügyben

Tovább a teljes cikkre

A meghatározott cselekmény végrehajtása kapcsán kiszabott eljárási bírság elleni jogorvoslat

Tovább a teljes cikkre

Döntés visszavonásának, módosításának formája

Tovább a teljes cikkre

Felügyeleti jogkörben hozott döntés szintje

Tovább a teljes cikkre

A hatósági ellenőrzés és az azt követő eljárás viszonya

Tovább a teljes cikkre

Hatósági ellenőrzés körében az első eljárási cselekmény

Tovább a teljes cikkre

Az eljárás megindításáról szóló értesítés formája

Tovább a teljes cikkre

Fellebbezés kizártsága kormányhivatal határozata esetén

Tovább a teljes cikkre

Jogorvoslat a jogszerű magatartásra figyelmeztető végzéssel szemben

Tovább a teljes cikkre

A fellebbezési díj meg nem fizetése esetén az eljárás megszüntetése

Tovább a teljes cikkre

A kizárás szabályainak értelmezése másodfokú eljárásban

Tovább a teljes cikkre

Havazás miatt zárva

Tovább a teljes cikkre

Hozzátartozó tanúvallomása

Tovább a teljes cikkre

Anyagi és eljárási bírság behajtása

Tovább a teljes cikkre

Az ügyfél gazdasági érdekének értelmezése

Tovább a teljes cikkre

Felfüggesztési ok megszűnéséről hozott döntés

Tovább a teljes cikkre

A fellebbezés első fokon eljárt hatóság általi felterjesztése

Tovább a teljes cikkre

A kérelem módosíthatósága

Tovább a teljes cikkre

A költségvetési támogatásokkal kapcsolatos eljárások és az eljárási kódex viszonya

Tovább a teljes cikkre

Eljárás megindítása

Tovább a teljes cikkre

Fellebbezés esetén az iratok másodfokra való felterjesztése

Tovább a teljes cikkre

Igazolási kérelem elutasítása betegségre hivatkozás esetén

Tovább a teljes cikkre

Véglegesítés - végzés vagy záradék?

Tovább a teljes cikkre

Két határozat ugyanabban az ügyben

Tovább a teljes cikkre

Kézbesítési meghatalmazott - külföldi székhelyű ügyfél és külföldi ügyvéd

Tovább a teljes cikkre

Másodfokú döntés meghozatala során a fellebbezés figyelmen kívül hagyása

Tovább a teljes cikkre

Másodfokú szakhatósági eljárásban hozott döntéssel kapcsolatos kérdések

Tovább a teljes cikkre

Az ügyintézési határidő számítása

Tovább a teljes cikkre

A hatósági döntések egybefoglalásának lehetősége

Tovább a teljes cikkre

Közigazgatási perben a haszonélvezeti jog megszűnése kapcsán az ügyféli – felperesi – jogállás vizsgálata és erre tekintettel az eljárás (közigazgatási per) esetleges megszüntetésének kérdése

Tovább a teljes cikkre

Közigazgatási perben a közigazgatási hatóság által követendő, a keresetlevél továbbítására vonatkozó szabályok abban az esetben, ha a hatóság a vitatott döntését visszavonja vagy módosítja

Tovább a teljes cikkre

Idegen nyelvű kommunikáció hatósági eljárásban

Tovább a teljes cikkre

A teljes és a sommás eljárás elhatárolása nyolc napon belül elintézhető ügy esetén

Tovább a teljes cikkre

A határidő túllépése esetén fizetendő díj összege

Tovább a teljes cikkre

Eljárás szünetelése

Tovább a teljes cikkre

Bizonyítási eljárás lefolytatása a másodfokú eljárásban

Tovább a teljes cikkre

Rendelkezés az eljárási költségekről a hatóság döntésében

Tovább a teljes cikkre

A tényállás tisztázása és az elsőfokú eljárás jogszerűségének vizsgálata a másodfokú eljárásban

Tovább a teljes cikkre

A döntés módosításának, visszavonásának, megváltoztatásának és megsemmisítésének esetkörei

Tovább a teljes cikkre

Egy közigazgatási szabályszegés – többféle közigazgatási szankció

Tovább a teljes cikkre

A fellebbezés visszavonásának joghatásai

Tovább a teljes cikkre

Döntés a hatósághoz e-mailen keresztül érkezett kérelem tárgyában

Tovább a teljes cikkre

A jogsértő döntés saját hatáskörben történő módosításának, illetve visszavonásának korlátai

Tovább a teljes cikkre

A határidő számítása az eljárás felfüggesztése és az eljárás szünetelése esetén

Tovább a teljes cikkre

Az ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei

Tovább a teljes cikkre

Menü

Főoldal

Navigáció