Igazolási kérelem elutasítása betegségre hivatkozás esetén

Orvosi igazolás mellett, betegségre való hivatkozással, a 8. nap leteltét követő néhány napon belül benyújtott igazolási kérelem elutasítását meg kell-e indokolnia az elsőfokú határozatot hozó, az igazolási kérelmet elutasító hatóságnak, illetve az igazolási kérelem elutasítása jogszerű-e?

Az Ákr. 53. §-a szerint, aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően az elmulasztott eljárási cselekmény határidejével megegyező, de legfeljebb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 45 napon belül lehet előterjeszteni.

Kiemelendő továbbá az Ákr. 53. § (5) bekezdése, amely rögzíti, hogy az igazolási kérelem előterjesztése és a kérelem alapján megismételt eljárási cselekmény határidejének elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

Az igazolási kérelem előterjesztésére rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén a hatóság az igazolási kérelmet elutasítja. Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint: „A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges minden adatot a zártan kezelt és védett adatok kivételével, a rendelkező részt - a hatóság döntésével, a szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatással és a felmerült eljárási költséggel -, továbbá a teljes eljárásra történő áttérés esetén az áttérés okára, a megismerhetetlenné tett zártan kezelt és védett adatokkal együtt megállapított tényállásra, a bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás indokolására, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást.”

Mivel az igazolási kérelem elutasítása kérdésében a hatóságnak nincs mérlegelési jogköre, az igazolási kérelmet elutasító döntés tekintetében a hatóságot a fentiek szerinti indokolási kötelezettség nem terheli.

Az Ákr. 5. § (2) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy a közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Az igazolási kérelmet elutasító döntésben a kérelem elutasításának indokait ezen alapelvi rendelkezésre tekintettel indokolt megjelölni, tekintettel arra is, hogy az igazolási kérelmet elutasító döntés jogszerűségének vizsgálata az esetleges jogorvoslati eljárás tárgyát képezi.

Menü

Főoldal

Navigáció