Ha a jogszerűen benyújtott fellebbezésben foglaltakkal nem ért egyet a hatóság, és az iratok másodfokra való felterjesztése mellett dönt, kell-e erről a döntéséről a fellebbező ügyfelet értesíteni?

Az Ákr. 119. § (3) bekezdése szerint az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc – tekintettel az Ákr. 50. § (6) bekezdésére – napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja, valamint ha a fellebbezést a felterjesztést megelőzően visszavonták.

Amennyiben a fentebb említett kivételek valamelyike nem áll fenn, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést köteles felterjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, amelynek során a hatóságot a fellebbezést benyújtó ügyfél tekintetében nem terheli tájékoztatási kötelezettség.

Abban az esetben, ha a hatóság azért nem terjeszti fel a fellebbezést, mert a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően a döntését kijavítja, kiegészíti, vagy módosítja, illetve visszavonja, a kijavított, kiegészített vagy módosított, illetve a visszavonásról hozott döntést az Ákr. 90. § (2) bekezdésének és 91. § (5) bekezdésének megfelelően közölnie kell valamennyi érintettel.

Amennyiben a felterjesztés elmaradásának indoka az, hogy a fellebbező a felterjesztést megelőzően visszavonta fellebbezését, akkor értelemszerűen a fellebbezést benyújtót nem szükséges értesíteni, az Ákr. 119. § (7) bekezdése esetén a másodfokú hatóság ebben az esetben megszünteti az eljárást.