Nagyapám fogyasztóvédelmi ügyében a hatóság tanúként kíván meghallgatni, köteles vagyok tanúskodni?

Az Ákr. 66. § (3) bekezdés a) pontja szerint a tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha bármelyik ügyfélnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján hozzátartozónak minősül a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. A közeli hozzátartozót a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja határozza meg, mely szerint közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Mindezek alapján az unoka – mivel a nagyapa az ügyfél – mint egyeneságbeli rokon, a hatósági eljárás szabályai szerint hozzátartozónak számít, tehát erre hivatkozással a vallomástételt megtagadhatja. Azonban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a tanú egyéb kötelezettségei – ideértve különösen a megjelenési kötelezettséget – őt is terhelik ebben az esetben is.